o nás

LEGATO

ZNAMENÁ „VÁZANĚ" (v hudebním významu)...

Název kanceláře přeneseně vystihuje samotnou podstatu výkonu advokacie – vázanost pokyny a zájmy klienta. Absolutní nasazení, špičková odbornost a důraz na praktické řešení situace, se kterou klient za námi přichází, jsou základními hodnotami, na nichž je naše kancelář budována. Zakládáme si na osobním přístupu ke každému klientovi, kterému tak poskytujeme skutečně nadstandardní právní služby.

zaměření

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby i v těch nejsložitějších otázkách. Podívejte se, s čím Vám můžeme pomoci:

tým

Jsme tým špičkových specialistů v jednotlivých právních oborech. S námi se ve světě práva neztratíte. Podívejte se, kdo Vám pomůže:

patří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže, hospodářské soutěže, nekalých obchodních praktik, právní aspekty reklamy, závazkové právo a právo směnečné. Dana je docentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, působí také jako rozhodce, členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže, je zkušební komisařkou České advokátní komory pro obchodní právo. Pravidelně přednáší pro studenty i veřejnost a je autorkou desítek významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže. Členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže „a Energetického regulačního úřadu“

 • nekalá soutěž a právo duševního vlastnictví
 • nekalé obchodní praktiky
 • reklamní právo
 • smluvní právo
 • směnky

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2004, rigorózní řízení 2005, doktorský studijní program 2007, habilitace 2017)

 • Lucembursko, Lucemburk, The Court of Justice of European Union, Tribunal (2014)
 • Itálie, Trento, Universita di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Centrum soutěžního práva Evropské unie (2014)
 • Velká Británie, Newcastle, Northumbria University, Northumbria Law School, právní klinika (2012)
 • Spolková republika Německo, Regensburg,  Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft,   katedra občanského práva (2013)
 • Francie, Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, Faculté de droit  et de science politique, katedra občanského práva (2013)
 • Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
 • Průvodce uzavíráním smluv (Wolters Kluwer a.s., 2020).
 • Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika a/nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016)
 • Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, kol. aut. (C. H. Beck, 2015)
 • Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti, kol. aut. (Wolters Kluwer, 2021)
 • Reklamní právo, kol. aut. (C. H. Beck, 2018)
 • Spoluautorka tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku, Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
 • Nástin obchodního práva, kol. aut. (Masarykova univerzita, 2014)

čeština, angličtina

je specialistou na soudní spory zejména v oblasti nekalé soutěže a pracovního práva a rovněž přísedícím soudcem pro pracovněprávní spory u Obvodního soudu pro Prahu 1. Kromě toho se dlouhodobě zajímá o právo IT a alternativní řešení sporů (zejména mediace). Je autorem monografie „Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů“ a pravidelně publikuje v oblasti pracovního práva. Je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Studoval také na Nottingham Trent University v Nottinghamu a na John Marshall Law School v Chicagu.

 • soudní spory
 • pracovní právo
 • právo nekalé soutěže
 • hospodářská kriminalita
 • smluvní právo
 • IT právo
 • mediace
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (absolvent 2016, rigorózní řízení 2018)
 • Ekonomicko-správní fakulta (bakalářské studium – absolvent 2013)
 • Nottingham Trent University, Nottingham, UK (2014)
 • John Marshall Law School, Chicago, USA (2014)
 • Co přináší velká novela zákoníku práce, jejíž část právě nabývá účinnosti? (Advokátní deník, 2020)
 • Co přináší velká novela zákoníku práce (Bulletin advokacie 7-8/2020)
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, monografie (C. H. Beck, 2019)
 • Product placement aneb povolená skrytá reklama? (Soukromé právo, 2017)
 • Zakázaný product placement? K právní úpravě umístění produktu (Soukromé právo, 2017)
 • Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, spoluautor (Práce a Mzda, 2018)
 • K povinnosti převést zaměstnance na jinou práci a nárok na odstupné po převedení (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Opětovně k některým aspektům přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (Epravo.cz)
 • Může mít zaměstnanec nárok na odstupné, když dá sám výpověď z pracovního poměru? (Epravo.cz)
 • Náhrada škody způsobená neplatnou výpovědí z pracovního poměru aneb mají se vedoucí zaměstnanci obávat „vyhodit“ zaměstnance? (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu k otázce moderace jednostranně započtené smluvní pokuty (Epravo.cz)
 • Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí dohody (EPRAVO.CZ Magazine)

čeština, angličtina, němčina

je specialistkou na právo duševního vlastnictví, IT, ochranu autorských práv a nemovitosti. Zaměřuje se na smlouvy týkající se vývoje softwaru, internetového podnikání, ochrany duševního vlastnictví a osobních údajů. Poskytuje komplexní služby při nakládání s nemovitostmi, včetně advokátních úschov, a při realizaci developerských projektů. Radí SVJ a bytovým družstvům při jejich každodenní činnosti i podstatných změnách. Poskytuje služby privátním investorům při jejich investičních aktivitách a spravování majetku, včetně vytváření struktur obchodních společností, svěřenských fondů apod.

 • IT, telekomunikace, duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • nemovitosti, SVJ, bytová družstva
 • služby pro soukromé investory
 • obchodní společností, svěřenské fondy
 • insolvence
 • Vysoká škola Ekonomická v Praze, fakulta Podnikohospodářská, specializace podniková ekonomie a právo v podnikání (absolvovala 1998)
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity  v Plzni (absolvovala 1999)

čeština, angličtina, ruština

Napsali jsme pro Vás

Právu nejen rozumíme, ale naše znalosti předáváme i našim kolegům z branže a všem, kteří je ke své práci potřebují. Napsali jsme pro Vás více než 15 knih a na 120 odborných článků v oblasti nekalé soutěže, obchodního a pracovního práva.

Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem má spotřebitel právo obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Na stránkách www.cak.cz jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.