tým

Postará se o Vás tým špičkových profesionálů s dlouholetou praxí.

Ing. Mgr. Markéta Hrabáková

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

patří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže, hospodářské soutěže, nekalých obchodních praktik, právní aspekty reklamy, závazkové právo a právo směnečné. Dana je docentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, působí také jako rozhodce, členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže, je zkušební komisařkou České advokátní komory pro obchodní právo. Pravidelně přednáší pro studenty i veřejnost a je autorkou desítek významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže.

 • nekalá soutěž a právo duševního vlastnictví
 • nekalé obchodní praktiky
 • reklamní právo
 • smluvní právo
 • směnky

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2004, rigorózní řízení 2005, doktorský studijní program 2007, habilitace 2017)

 • Lucembursko, Lucemburk, The Court of Justice of European Union, Tribunal (2014)
 • Itálie, Trento, Universita di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Centrum soutěžního práva Evropské unie (2014)
 • Velká Británie, Newcastle, Northumbria University, Northumbria Law School, právní klinika (2012)
 • Spolková republika Německo, Regensburg,  Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft,   katedra občanského práva (2013)
 • Francie, Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, Faculté de droit  et de science politique, katedra občanského práva (2013)
 • Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
 • Průvodce uzavíráním smluv (Wolters Kluwer a.s., 2020).
 • Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika a/nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016)
 • Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, kol. aut. (C. H. Beck, 2015)
 • Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti, kol. aut. (Wolters Kluwer, 2021)
 • Reklamní právo, kol. aut. (C. H. Beck, 2018)
 • Spoluautorka tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku, Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
 • Nástin obchodního práva, kol. aut. (Masarykova univerzita, 2014)

čeština, angličtina

JUDr. Bc. Matěj Řičánek

je specialistou na soudní spory zejména v oblasti nekalé soutěže a pracovního práva a rovněž přísedícím soudcem pro pracovněprávní spory u Obvodního soudu pro Prahu 1. Kromě toho se dlouhodobě zajímá o právo IT a alternativní řešení sporů (zejména mediace). Je autorem monografie „Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů“ a pravidelně publikuje v oblasti pracovního práva. Je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Studoval také na Nottingham Trent University v Nottinghamu a na John Marshall Law School v Chicagu.

 • soudní spory
 • pracovní právo
 • právo nekalé soutěže
 • smluvní právo
 • IT právo
 • mediace
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (absolvent 2016, rigorózní řízení 2018)
 • Ekonomicko-správní fakulta (bakalářské studium – absolvent 2013)
 • Nottingham Trent University, Nottingham, UK (2014)
 • John Marshall Law School, Chicago, USA (2014)
 • Co přináší velká novela zákoníku práce, jejíž část právě nabývá účinnosti? (Advokátní deník, 2020)
 • Co přináší velká novela zákoníku práce (Bulletin advokacie 7-8/2020)
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, monografie (C. H. Beck, 2019)
 • Product placement aneb povolená skrytá reklama? (Soukromé právo, 2017)
 • Zakázaný product placement? K právní úpravě umístění produktu (Soukromé právo, 2017)
 • Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, spoluautor (Práce a Mzda, 2018)
 • K povinnosti převést zaměstnance na jinou práci a nárok na odstupné po převedení (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Opětovně k některým aspektům přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (Epravo.cz)
 • Může mít zaměstnanec nárok na odstupné, když dá sám výpověď z pracovního poměru? (Epravo.cz)
 • Náhrada škody způsobená neplatnou výpovědí z pracovního poměru aneb mají se vedoucí zaměstnanci obávat „vyhodit“ zaměstnance? (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu k otázce moderace jednostranně započtené smluvní pokuty (Epravo.cz)
 • Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí dohody (EPRAVO.CZ Magazine)

čeština, angličtina, němčina

Ing. Mgr. Markéta Hrabáková

je specialistkou na právo duševního vlastnictví, IT, ochranu autorských práv a nemovitosti. Zaměřuje se na internet, tvorbu softwaru, internetové podnikání, ochranu osobních údajů, nakládání s nemovitostmi a developerské projekty. Poskytuje služby privátním investorům při jejich investičních aktivitách a spravování majetku.

 • IT, telekomunikace, duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • nemovitosti, SVJ, bytová družstva
 • služby pro soukromé investory
 • obchodní společností, svěřenské fondy
 • insolvence
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (absolvent 2016, rigorózní řízení 2018)
 • Ekonomicko-správní fakulta (bakalářské studium – absolvent 2013)
 • Nottingham Trent University, Nottingham, UK (2014)

 • John Marshall Law School, Chicago, USA (2014)

 • Co přináší velká novela zákoníku práce, jejíž část právě nabývá účinnosti? (Advokátní deník, 2020)
 • Co přináší velká novela zákoníku práce (Bulletin advokacie 7-8/2020)
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, monografie (C. H. Beck, 2019)
 • Product placement aneb povolená skrytá reklama? (Soukromé právo, 2017)
 • Zakázaný product placement? K právní úpravě umístění produktu (Soukromé právo, 2017)
 • Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, spoluautor (Práce a Mzda, 2018)
 • K povinnosti převést zaměstnance na jinou práci a nárok na odstupné po převedení (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Opětovně k některým aspektům přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (Epravo.cz)
 • Může mít zaměstnanec nárok na odstupné, když dá sám výpověď z pracovního poměru? (Epravo.cz)
 • Náhrada škody způsobená neplatnou výpovědí z pracovního poměru aneb mají se vedoucí zaměstnanci obávat „vyhodit“ zaměstnance? (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu k otázce moderace jednostranně započtené smluvní pokuty (Epravo.cz)
 • Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí dohody (EPRAVO.CZ Magazine)

čeština, angličtina, němčina

Mgr. Bc. Tomáš Zvoníček

je advokátním koncipientem zaměřujícím se zejména na soudní spory v oblasti nekalé soutěže a exekuční právo. Je spoluautorem publikace „Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti“ a několika dalších odborných textů. Absolvoval také studijní program sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti působí jako odborný pracovník a student doktorského studijního programu.

 • nekalá soutěž 
 • exekuční právo
 • soudní spory
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (absolvent 2019)
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (bakalářské studium – absolvent 2020) 
 • Nottingham Trent University, Nottingham, UK (2018)
 • Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti. (Wolters Kluwer, 2021)
 • Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání? (Bulletin advokacie, 12/2019)
 • Několik úvah ohledně možnosti definování ústavní identity (Masarykova univerzita, 2018)

čeština, angličtina

Jsme připraveni stát se spolehlivým partnerem v oblasti práva i Vám.

Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem má spotřebitel právo obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Na stránkách www.cak.cz jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.