tým

Postará se o Vás tým špičkových profesionálů s dlouholetou praxí.

Ing. Mgr. Markéta Hrabáková

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

patří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže, hospodářské soutěže, nekalých obchodních praktik, právní aspekty reklamy, závazkové právo a právo směnečné. Dana je docentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, působí také jako rozhodce, členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže, je zkušební komisařkou České advokátní komory pro obchodní právo. Pravidelně přednáší pro studenty i veřejnost a je autorkou desítek významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže. Členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže „a Energetického regulačního úřadu“

 • nekalá soutěž a právo duševního vlastnictví
 • nekalé obchodní praktiky
 • reklamní právo
 • smluvní právo
 • směnky

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala 2004, rigorózní řízení 2005, doktorský studijní program 2007, habilitace 2017)

 • Lucembursko, Lucemburk, The Court of Justice of European Union, Tribunal (2014)
 • Itálie, Trento, Universita di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Centrum soutěžního práva Evropské unie (2014)
 • Velká Británie, Newcastle, Northumbria University, Northumbria Law School, právní klinika (2012)
 • Spolková republika Německo, Regensburg,  Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft,   katedra občanského práva (2013)
 • Francie, Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, Faculté de droit  et de science politique, katedra občanského práva (2013)
 • Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
 • Průvodce uzavíráním smluv (Wolters Kluwer a.s., 2020).
 • Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika a/nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016)
 • Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, kol. aut. (C. H. Beck, 2015)
 • Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti, kol. aut. (Wolters Kluwer, 2021)
 • Reklamní právo, kol. aut. (C. H. Beck, 2018)
 • Spoluautorka tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku, Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. (C. H. Beck, 2014)
 • Nástin obchodního práva, kol. aut. (Masarykova univerzita, 2014)

čeština, angličtina

JUDr. Bc. Matěj Řičánek

je specialistou na soudní spory zejména v oblasti nekalé soutěže a pracovního práva a rovněž přísedícím soudcem pro pracovněprávní spory u Obvodního soudu pro Prahu 1. Kromě toho se dlouhodobě zajímá o právo IT a alternativní řešení sporů (zejména mediace). Je autorem monografie „Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů“ a pravidelně publikuje v oblasti pracovního práva. Je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Studoval také na Nottingham Trent University v Nottinghamu a na John Marshall Law School v Chicagu.

 • soudní spory
 • pracovní právo
 • právo nekalé soutěže
 • hospodářská kriminalita
 • smluvní právo
 • IT právo
 • mediace
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (absolvent 2016, rigorózní řízení 2018)
 • Ekonomicko-správní fakulta (bakalářské studium – absolvent 2013)
 • Nottingham Trent University, Nottingham, UK (2014)
 • John Marshall Law School, Chicago, USA (2014)
 • Co přináší velká novela zákoníku práce, jejíž část právě nabývá účinnosti? (Advokátní deník, 2020)
 • Co přináší velká novela zákoníku práce (Bulletin advokacie 7-8/2020)
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, monografie (C. H. Beck, 2019)
 • Product placement aneb povolená skrytá reklama? (Soukromé právo, 2017)
 • Zakázaný product placement? K právní úpravě umístění produktu (Soukromé právo, 2017)
 • Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, spoluautor (Práce a Mzda, 2018)
 • K povinnosti převést zaměstnance na jinou práci a nárok na odstupné po převedení (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Opětovně k některým aspektům přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (Epravo.cz)
 • Může mít zaměstnanec nárok na odstupné, když dá sám výpověď z pracovního poměru? (Epravo.cz)
 • Náhrada škody způsobená neplatnou výpovědí z pracovního poměru aneb mají se vedoucí zaměstnanci obávat „vyhodit“ zaměstnance? (EPRAVO.CZ Magazine)
 • Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu k otázce moderace jednostranně započtené smluvní pokuty (Epravo.cz)
 • Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí dohody (EPRAVO.CZ Magazine)

čeština, angličtina, němčina

Ing. Mgr. Markéta Hrabáková

je specialistkou na právo duševního vlastnictví, IT, ochranu autorských práv a nemovitosti. Zaměřuje se na internet, tvorbu softwaru, internetové podnikání, ochranu osobních údajů, nakládání s nemovitostmi a developerské projekty. Poskytuje služby privátním investorům při jejich investičních aktivitách a spravování majetku.

 • IT, telekomunikace, duševní vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • nemovitosti, SVJ, bytová družstva
 • služby pro soukromé investory
 • obchodní společností, svěřenské fondy
 • insolvence
 • Vysoká škola Ekonomická v Praze, fakulta Podnikohospodářská, specializace podniková ekonomie a právo v podnikání (absolvovala 1998)
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity  v Plzni (absolvovala 1999)
 •  

čeština, angličtina, ruština

Mgr. Bc. Tomáš Zvoníček

je advokátem zaměřujícím se zejména na soudní spory v oblasti nekalé soutěže a exekuční právo. Je spoluautorem publikace „Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti“ a několika dalších odborných textů. Absolvoval také studijní program sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti působí jako odborný pracovník a student doktorského studijního programu.

 • nekalá soutěž 
 • exekuční právo
 • soudní spory
 • hospodářská kriminalita
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (absolvent 2019)
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (bakalářské studium – absolvent 2020) 
 • Nottingham Trent University, Nottingham, UK (2018)
 • Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti. (Wolters Kluwer, 2021)
 • Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání? (Bulletin advokacie, 12/2019)
 • Několik úvah ohledně možnosti definování ústavní identity (Masarykova univerzita, 2018)

čeština, angličtina

David Nepustil

je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v naší advokátní kanceláři pracuje jako právní asistent. Na právnické fakultě rovněž působí jako pomocná vědecká síla na katedře obchodního práva. Před nástupem do naší advokátní kanceláře rok pracoval jako právní asistent v kanceláři insolvenčního správce. 

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (začátek studia 2020)

čeština, angličtina

Tomáš Kovář

je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v naší advokátní kanceláři pracuje na pozici právního asistenta. V předešlé praxi se téměř dva roky zabýval soutěžním právem a právem veřejných zakázek. V průběhu čtvrtého ročníku studia absolvoval také stáž na Nejvyšším soudě v Brně.

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (začátek studia 2020)

čeština, angličtina, němčina

Jsme připraveni stát se spolehlivým partnerem v oblasti práva i Vám.

Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem má spotřebitel právo obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Na stránkách www.cak.cz jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.