Zablokování e-shopu (webových stránek) za nesprávné označování doplňků stravy

Státní zemědělská a potravinářská inspekce má nově pravomoc zařazovat webové stránky (e-shopy) na seznam blokovaných internetových stránek, pokud na nich podnikatel nabízí nebezpečné potraviny (doplňky stravy) nebo jinak závažně porušuje právní předpisy (v souvislosti se zveřejňovaným obsahem svého e-shopu). Na co si musí dát podnikatel pozor, aby se blokaci svých webových stránek vyhnul? A jakou úlohu v této souvislosti plní projekt www.potravinynapranyri.cz

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „zákon o SZPI“) nově – od 1. října 2022 – umožňuje Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále rovněž „SZPI“) problematické e-shopy zařazovat na seznam blokovaných internetových stránek. Do 15 dnů ode dne zařazení podnikatelovy webové stránky (dále rovněž „e-shop“) na seznam blokovaných internetových stránek musí všichni poskytovatelé služby přístupu k internetu v České republice provést blokaci daného e-shopu, popř. jeho problematické části. Seznam blokovaných stránek je mimo jiné uvedený na webu www.potravinynapranyri.cz.

Možnost blokace e-shopu byla zavedena za účelem lepšího postihu podnikatelů, kteří skrývají svou identitu, jsou nekontaktní nebo sídlí ve třetí zemi mimo Evropskou unii (např. Panama, Honduras apod.). Blokaci je možné zrealizovat bez ohledu na „koncovku“ e-shopu (.cz, .net. .com a další) – viz důvodová zpráva k novele.

Blokace e-shopu je správní sankcí, která podle našeho názoru zasahuje do veřejného subjektivního práva na podnikání. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby dozorový orgán k blokaci e-shopu přistupoval v souladu s principem přiměřenosti, resp. v souladu s principem individualizace správní sankce. 

K blokaci je možné přistoupit tehdy, dochází-li prostřednictvím internetových stránek k uvádění nebezpečné potraviny na trh nebo pokud obsah internetových stránek závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. Jaké porušení právního předpisu je nezávažné, a jaké je už závažné, vyhodnotí dozorové (správní) orgány v rámci svého vlastního uvážení.

Pokud potřebujete pomoc s právně nezávadnou formulací propagace či označení doplňků stravy a vyhnout se tak blokaci svých webových stránek, můžete se obrátit na náš tým specialistů, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají.

Novinky mailem

Pokaždé co se u nás něco šustne, pošle Vám email. Teda pokud chcete.

Další články

Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem má spotřebitel právo obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Na stránkách www.cak.cz jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.